18 June

Kỹ thuật layout đơn giản với table

Dàn trang với table là kỹ thuật đơn giản nhất, mặc dù không được áp dụng phổ biến trên thực tế, nhưng rất phù hợp với người mới học đang làm quen với HTML.