18 June

Kỹ thuật layout đơn giản với table

Dàn trang với table là kỹ thuật đơn giản nhất, mặc dù không được áp dụng phổ biến trên thực tế, nhưng rất phù hợp với người mới học đang làm quen với HTML.

25 March

Phát âm SQL như thế nào?

Nhiều ý kiến cho rằng Xi-cồ là cách đọc chuyên nghiệp hơn so với Es-kiu-el, nhưng có người lại thích đọc theo cách chuẩn mực. Hãy cùng nhìn lại nguyên nhân lịch sử của hai cách gọi này.